Court jurisprudences

I SA/Gd 649/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688699 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 659/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2702315 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2702378 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2702470 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 687/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707164 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 688/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707176 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707147 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 691/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707130 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688534 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 877/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688531 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 878/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688591 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 15/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3134792 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 501/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2693147 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 502/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2693128 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 503/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2693039 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 98/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3131150 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132865 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3013317 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703860 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3137478 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 58/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3134076 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 87/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3135914 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 194/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2722334 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 197/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715900 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 201/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715813 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 236/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715885 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 259/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715796 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 184/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2695918 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 188/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2702208 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 189/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2702422 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 190/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2695776 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Op 376/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2769987 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Po 312/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2691433 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Po 313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2691355 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Po 328/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131836 - wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2685267 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 292/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2685251 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2685290 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2685158 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.