Court jurisprudences

II SA/Lu 166/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3133256 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Lu 226/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2687396 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Lu 322/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2690522 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Łd 1112/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2685312 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Łd 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3136817 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Łd 984/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2685260 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Ol 382/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2693113 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Ol 872/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2685765 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Po 1015/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2692987 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Po 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2693072 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Po 50/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131799 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Rz 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2689588 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2685691 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2702228 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 433/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2685706 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 1276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132835 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 40/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132910 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 666/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2690556 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 735/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2690479 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 136/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2691927 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2691973 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697073 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697026 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697061 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 309/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975354 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 333/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720320 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.