Court jurisprudences

I C 1052/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127918 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 1078/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2701272 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 1182/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2697376 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 1904/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2701274 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 207/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721234 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 208/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2721232 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 220/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2728102 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 266/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2699761 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 3613/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3103613 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 44/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2704068 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 499/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2718244 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 554/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Trzciance

LEX nr 2695062 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 594/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2699760 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 612/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2699763 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 613/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2693503 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 614/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2693932 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 778/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 2748638 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 817/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3011423 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I C 833/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mogilnie

LEX nr 2700131 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I Ca 33/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2977715 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I CO 50/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2688938 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I CSK 694/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2688881 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I CZ 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2689022 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 111/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724088 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 119/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/4/53 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 161/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689368 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 164/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715855 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 165/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059746 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I FSK 435/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737091 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 128/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2690508 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 139/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689522 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 142/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2690586 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 156/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689451 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 160/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2690474 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

I FZ 161/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2690445 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

II AKa 264/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2747724 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II AKa 572/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2977373 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II AKa 79/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758427 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II AKz 529/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2920058 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

II AKz 538/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2751424 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

II C 1120/12 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2707257 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II C 1186/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2718436 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II C 396/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2718438 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II C 592/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2718440 - wyrok z dnia 2 lipca 2019 r.

II DSI 24/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNID 2020/3 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

II DSI 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2695596 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.