Court jurisprudences

I SA/Gd 1138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123750 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Gd 122/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123773 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Gd 43/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3121176 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Gd 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3125789 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Gd 58/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3121245 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Gl 1541/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3121234 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Ke 83/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3122829 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Łd 305/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3123377 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Ol 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3122809 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Op 28/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121166 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121235 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Op 30/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121217 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Op 385/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121142 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Po 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3156615 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Po 726/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3144309 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Rz 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3120809 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Rz 594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3122978 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.

I SA/Rz 608/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3122985 - postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r.