Court jurisprudences

II FSK 2441/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725689 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2443/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725671 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2470/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692487 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2478/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/6/86 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2534/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143560 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2537/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725768 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2588/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725780 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2611/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725815 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2633/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718113 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2740/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143188 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 2852/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737117 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 3209/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725801 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 3345/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692312 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 463/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692387 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FSK 679/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059738 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FZ 232/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727904 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FZ 282/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065938 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FZ 372/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059764 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II FZ 373/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059761 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1055/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725683 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1207/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704755 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 160/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694029 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1710/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725679 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1791/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706204 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 1877/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706229 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 46/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693950 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 505/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705999 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 520/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697686 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 53/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725651 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 531/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697831 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 532/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718048 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 732/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704710 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GSK 734/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725655 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 123/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693211 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 124/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693012 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 125/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694031 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 126/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693236 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 127/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693037 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 128/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702192 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 129/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693212 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 130/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694131 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 131/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2692993 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 132/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2694059 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 133/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693138 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 134/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693155 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

II GZ 135/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693093 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

III AUa 2136/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3113246 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

III C 787/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3021058 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

III Cz 505/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774401 - postanowienie z dnia 9 lipca 2019 r.

III K 118/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3030528 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

III K 259/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2741926 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.

III RC 61/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 2784401 - wyrok z dnia 9 lipca 2019 r.