Court jurisprudences

II SA/Gd 168/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2700008 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Gd 226/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699964 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Gd 227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699718 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Ke 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138721 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Ke 204/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2701042 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Ke 262/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2700999 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Ke 380/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2703765 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Kr 535/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2700458 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Łd 306/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700062 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Łd 461/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2700026 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Łd 90/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2699734 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Op 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2698528 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Op 73/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2704376 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Po 820/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2699995 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SA/Po 879/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2700986 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II SO/Gd 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699612 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

II W 1560/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2739174 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I NO 87/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2743821 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I Ns 548/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2733435 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1005/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778960 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1022/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717494 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1023/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717400 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1044/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719257 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1188/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717532 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1491/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717410 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1492/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715650 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1495/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719221 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 1534/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778979 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

I OSK 191/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700501 - postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r.