Court jurisprudences

II UZ 20/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2019/10/27 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II W 284/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2723231 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2712512 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2706795 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 868/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2706820 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1418/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706782 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 910/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2733555 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 911/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2740554 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 912/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2740552 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 222/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2751966 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 293/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2743119 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 322/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140453 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138320 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140814 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 141/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2706792 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2706781 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2719597 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 176/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724983 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717624 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 213/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717504 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2712480 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 516/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2712461 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 566/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714051 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 567/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714001 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 568/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713917 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 597/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2707122 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 598/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2707102 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 599/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2707098 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2712394 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 555/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2712460 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 665/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2707087 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013641 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716443 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 262/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013605 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138461 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 819/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079460 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 840/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079465 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SAB/Bd 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138074 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SAB/Wa 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098506 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SPP/Ol 150/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2733512 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SPP/Ol 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2730472 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV CO 175/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718783 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV Ka 367/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3021098 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV Ka 526/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2741991 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV SA/Po 378/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718614 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV SA/Po 481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2716390 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

IV SA/Wa 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2723100 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.