Court jurisprudences

II SA/Sz 761/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2736803 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SA/Wa 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744889 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

II SA/Wa 714/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944866 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SAB/Bk 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717471 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SAB/Ke 33/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2722687 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SAB/Sz 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2719530 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SO/Sz 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2719190 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SPP/Po 154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718846 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SPP/Po 175/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2721976 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SPP/Po 179/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718832 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II SPP/Wr 30/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2719224 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

II W 608/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2847151 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

II W 948/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 2937482 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I NO 101/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719108 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I NO 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719122 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I NO 102/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2772819 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I NO 118/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2727458 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I NO 130/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718779 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I NO 52/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2716098 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I NSNc 7/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727496 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I NSP 101/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719121 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I NSP 74/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718780 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 1755/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717540 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 1909/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720849 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 770/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757503 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 773/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757505 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 777/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757502 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 784/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757515 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 810/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736861 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 826/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720903 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 871/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720888 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 872/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720930 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 894/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736765 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OSK 895/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744867 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OZ 382/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717917 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OZ 786/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719863 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OZ 788/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719835 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OZ 789/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719899 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I OZ 790/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717446 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Bd 413/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2717588 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Gd 1277/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2716331 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 1008/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140746 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 1044/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142231 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 372/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2736777 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 842/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143219 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 843/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138984 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Lu 941/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142884 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Sz 545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2719833 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Wa 1825/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736805 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Wa 455/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079409 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Wa 881/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975792 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SA/Wa 960/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736783 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SAB/Gd 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2716391 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

I SAB/Wa 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079410 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I SO/Wa 12/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022800 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

IV Ka 437/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2781594 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV Ka 510/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2781593 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV Ka 595/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2753743 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV Ka 728/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2741988 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV P 26/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2747569 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV P 75/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2758052 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

IV SA/Wa 2171/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975828 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.