Court jurisprudences

I SA/Bd 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138857 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gd 1118/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2740571 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gd 1157/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719573 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gd 825/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143123 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gd 967/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140850 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gd 970/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742999 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 452/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2743013 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 453/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2743070 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 560/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732273 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 641/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727692 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 673/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728588 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728503 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 679/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139933 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 687/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729228 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 698/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727776 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 699/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727685 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 704/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726341 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 705/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726271 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 710/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2740644 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Gl 851/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729302 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Ke 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2720944 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Ke 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2720940 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Po 330/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2722843 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Po 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719533 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Po 335/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719615 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Rz 105/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2724441 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Rz 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143404 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Rz 432/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140699 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Rz 433/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142713 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Rz 466/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2721910 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

I SA/Sz 519/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2728883 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV CNP 15/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2741522 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV CO 189/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719116 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV Ka 527/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2784616 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 323/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719824 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 406/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2721413 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 559/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719159 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719901 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 704/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2719895 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Po 815/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720627 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1012/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013843 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1168/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138639 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1252/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140538 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141382 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1396/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013724 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141106 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1714/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976078 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1715/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073214 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1725/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2719634 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

IV SA/Wa 1851/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073235 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.