Court jurisprudences

II SO/Gd 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2724407 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

II SO/Sz 12/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2725456 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

II UK 101/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/98 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II UK 92/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/97 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II W 10/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742607 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II W 113/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761672 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ns 224/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Braniewie

LEX nr 2784325 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I Ns 714/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2736575 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I NSP 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727488 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I NSP 114/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727468 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 20/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865856 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 225/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768967 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 2298/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725426 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 2308/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727186 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 262/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865732 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 2820/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2738895 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 376/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769096 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I OSK 605/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866076 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I OZ 879/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725394 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OZ 883/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725440 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OZ 885/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727649 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I OZ 886/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727734 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I PK 259/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170587 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I PK 43/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170576 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 192/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143783 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 204/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723649 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 235/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3142119 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 405/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748740 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 454/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748815 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bd 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744633 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bk 263/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2744757 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Bk 496/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2724452 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Gd 541/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725432 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Kr 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086516 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Kr 831/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2778681 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Kr 946/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755412 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Łd 466/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2744535 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Łd 583/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723654 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 175/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2733070 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3143556 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 437/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2736079 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 438/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2736196 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 473/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3144186 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 498/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2726562 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 576/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2724791 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Ol 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2724641 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Op 248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3142588 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Op 249/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3142104 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Op 253/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736166 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Op 259/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3143798 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I SA/Op 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3142856 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.