Court jurisprudences

I SA/Po 439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143763 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Rz 519/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726231 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Rz 520/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726294 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Rz 521/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726158 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Rz 522/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726217 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Rz 523/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726094 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Sz 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3140215 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Sz 228/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3138909 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Sz 377/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729688 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Sz 378/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729762 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Sz 694/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143958 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wa 1820/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945145 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 1083/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138764 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 117/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014130 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 381/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3059479 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3059458 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 689/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140925 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140297 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SA/Wr 922/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139778 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I SAB/Rz 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726338 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I SAB/Wr 4/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945064 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV Ca 460/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766181 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV CO 195/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053986 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV CO 205/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054436 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV CSK 515/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179230 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV Ka 406/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2944326 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV Ka 503/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2944328 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV P 74/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie

LEX nr 3051473 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142302 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728960 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729292 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142807 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 642/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140219 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1007/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014175 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014113 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1189/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027359 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769011 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140751 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1676/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138007 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072916 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1902/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944963 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1948/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014076 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1979/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014028 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 734/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945127 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 181/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141449 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 268/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141894 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 295/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733245 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142727 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 81/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755434 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 130/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2751260 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 132/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736152 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 159/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733149 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV U 210/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2732417 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV U 86/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2736577 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IX Ca 134/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2732947 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IX U 292/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2741220 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

T-372/18, COLOMBANI v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/423/38 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.