Court jurisprudences

II SA/Wr 462/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092435 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SA/Wr 484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141702 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SA/Wr 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014134 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SA/Wr 499/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128903 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SA/Wr 526/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139361 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SA/Wr 633/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2744590 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II SAB/Bd 40/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143500 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SAB/Kr 150/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726249 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II SAB/Lu 40/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141983 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SAB/Rz 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748727 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II SAB/Sz 33/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2728951 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II SO/Bk 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2726265 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II UK 117/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/99 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II UK 323/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3011963 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II UK 332/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104740 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II W 361/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 2825718 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II W 464/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2736562 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II W 927/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008811 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I Ns 39/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2732966 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I Ns 61/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2736523 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 1344/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748822 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 143/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734926 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 147/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143033 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 148/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140044 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 149/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3144112 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 150/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141671 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2317/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726264 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2803/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748733 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2969/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734855 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2970/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735004 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2980/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139103 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2981/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139238 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 2982/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139566 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 31/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142175 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 3655/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748794 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 3745/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732195 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 3781/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748787 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 3923/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732171 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 3943/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751219 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 83/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143849 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OSK 86/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734799 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I OW 200/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734947 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732125 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 34/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732192 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 36/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751342 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 37/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751278 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 38/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740219 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 39/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740297 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 40/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740268 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 905/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726202 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 908/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726203 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 910/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757259 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 437/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139371 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2757211 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744531 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748834 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143838 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 523/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2742347 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2742430 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bk 464/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748721 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 1067/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2737807 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 1249/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742476 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 915/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138188 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 916/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139380 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 928/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2751217 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.