Court jurisprudences

I SA/Bk 409/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748479 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 410/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748310 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736191 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 412/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736053 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2737809 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 418/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736157 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736070 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748372 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 427/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748491 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728522 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 484/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728581 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736088 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 537/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728589 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1033/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748430 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1147/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141724 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748441 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755483 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744712 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2783573 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 899/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140171 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 1124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727772 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 162/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744644 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 163/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744524 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142078 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142412 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744780 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2737257 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 869/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2738242 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769013 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 22/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783545 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139656 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 494/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3144096 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768937 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783568 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783508 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086553 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 791/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783418 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 829/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755511 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 843/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755395 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138036 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 191/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2976164 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 340/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783589 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142747 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 393/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139763 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 410/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783431 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 414/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769117 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142148 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 459/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769049 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783541 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143209 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Lu 615/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783510 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Łd 292/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2738237 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Łd 358/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2731513 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Łd 359/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142450 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Łd 606/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727805 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Łd 703/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727600 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Ol 504/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2755394 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Ol 608/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728481 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Ol 609/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728477 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Ol 610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728490 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Op 127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759148 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Op 128/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759124 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Po 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2755406 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Po 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742488 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.