Court jurisprudences

I SA/Bd 527/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2768929 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bd 529/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2750719 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bd 538/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2750721 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 197/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2732257 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2761967 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2729984 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2730026 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3143660 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741447 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750632 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 423/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750611 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738863 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 425/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738882 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 430/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750679 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750427 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750712 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750695 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 436/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741108 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 440/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750620 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 441/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750500 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 442/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738790 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750735 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750584 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2740957 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 447/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741500 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 454/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750475 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 455/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750656 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 456/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2740984 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 457/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741019 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750549 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 504/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2734338 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Bk 545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2729996 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1141/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2750465 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1142/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141788 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1214/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2741507 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1216/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2741051 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2741086 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 1265/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2730825 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 592/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2761934 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 952/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2750745 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Gd 978/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2738752 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Ke 336/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2729661 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 102/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140289 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 20/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783592 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138784 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 316/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138754 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 317/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138230 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Łd 331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141018 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Łd 700/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2737790 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Ol 558/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139314 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 288/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2750622 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3141486 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3140963 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 372/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2755192 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Po 1006/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944921 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Po 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750665 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.