Court jurisprudences

II SA/Bk 437/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3138946 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3141473 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2731501 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3139630 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3140442 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 563/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2730039 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 568/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3138698 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 682/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748471 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 353/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2738844 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750714 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2738255 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 535/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750629 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2748485 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 549/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750449 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 605/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3144036 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ke 624/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138585 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Kr 1047/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729259 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Kr 587/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140959 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Kr 838/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140319 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Kr 886/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729289 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Lu 285/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142928 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Lu 321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2755442 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Lu 340/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139249 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Łd 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2730085 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Łd 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739297 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Ol 780/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2733962 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138456 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945238 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141727 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 538/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748305 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 786/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729635 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Po 790/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729741 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 1041/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728889 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 1044/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2729013 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 1093/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728880 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 603/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140704 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 636/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2739456 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 681/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142493 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 718/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3141913 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 826/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748340 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 839/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142629 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 845/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140382 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 850/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748410 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 886/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140033 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 892/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748334 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 924/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728909 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Rz 929/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139682 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.