Court jurisprudences

I SA/Wa 1174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142414 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1221/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139877 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976043 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1586/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783520 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1813/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022676 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1829/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031642 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1843/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975872 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 1929/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976077 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 2997/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143159 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022713 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 605/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976113 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wa 651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976107 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 1219/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2750598 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 410/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945024 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 570/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865359 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 603/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2744357 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139409 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Wr 696/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975888 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086618 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 183/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086588 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 195/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022567 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 244/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086631 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975864 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031659 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 350/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022712 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 352/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086584 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014187 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 367/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975787 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 395/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041505 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 61/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022717 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SAB/Wa 62/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022644 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV CO 217/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122262 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV CSK 137/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122346 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV CZ 75/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2734458 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 644/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2923518 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 649/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2945615 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Ka 738/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753849 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV KK 433/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070398 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV KO 61/19, Wytyk judykacyjny. - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/11-12/74 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV P 124/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2741660 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV P 71/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku

LEX nr 3018286 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV Pa 127/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748057 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Po 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2733305 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1171/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976171 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1173/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975826 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1796/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073044 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 1897/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944940 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 949/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013981 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 950/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022733 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 951/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022637 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wa 952/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022668 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 173/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138117 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733215 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SA/Wr 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142763 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1043/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975750 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1044/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975863 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1045/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976000 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1056/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138050 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1057/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138422 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1058/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143628 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1059/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140865 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1078/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143160 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139354 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1081/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142164 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.