Court jurisprudences

II FZ 716/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737212 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

II GSK 1413/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739370 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

II GSK 1434/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750700 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

II GSK 3760/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733281 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

II GSK 838/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744300 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III AUa 299/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2747889 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III AUa 459/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3111680 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III AUz 132/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2781394 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III C 123/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3021049 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III Ca 1166/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3040393 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III Ca 128/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2747550 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III Ca 789/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2747549 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III CSK 105/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2741527 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III Cz 459/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2750314 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III KK 148/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096946 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III RC 109/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3044745 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III RC 238/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2834478 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III RC 257/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie

LEX nr 2785030 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III RC 43/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

LEX nr 2741994 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Gd 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2733088 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 390/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738731 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 466/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138059 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 664/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139463 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138570 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143756 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140348 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Kr 740/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142709 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 424/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2865458 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2741492 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 497/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2748480 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 531/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778584 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 554/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2866031 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Lu 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2734299 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Łd 696/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141897 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Łd 807/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733241 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1077/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065837 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1078/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976185 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975850 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1080/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065828 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 111/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778587 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778609 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 178/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059535 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 1826/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944962 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059460 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 245/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059467 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 2463/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2742197 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 249/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059600 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 285/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976090 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 41/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865335 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 43/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778651 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 438/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065860 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 44/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778588 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013925 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013929 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 558/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013982 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 571/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014131 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014062 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 695/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059471 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 711/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065830 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 815/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975927 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 816/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141946 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 817/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059505 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

III SA/Wa 949/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065851 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.