Court jurisprudences

C-188/10, AZIZ MELKI I SÉLIM ABDELI - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2010/6B/I-5667-5742 - wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r.

I FSK 150/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1294505 - wyrok z dnia 26 marca 2013 r.

WZP 2/12 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNKW 2013/6/46 - uchwała z dnia 14 marca 2013 r.

K 11/12 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2013/3/28 - wyrok z dnia 26 marca 2013 r.

K 27/12 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2013/3/29 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

C-40/10, KOMISJA EUROPEJSKA v. RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2010/11B/I-12043-12082 - wyrok z dnia 24 listopada 2010 r.

C-211/10 PPU, DORIS POVSE v. MAURO ALPAGA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2010/7A/I-6673-6764 - wyrok z dnia 1 lipca 2010 r.