Court jurisprudences

II SAB/Kr 393/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2748163 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2746319 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2746333 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 614/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072814 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 633/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865853 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038451 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SAB/Wr 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865100 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SO/Wa 41/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031559 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

II SO/Wr 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976346 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I Ns 1164/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu

LEX nr 2966129 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I Ns 122/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

LEX nr 3127754 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I Ns 408/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 2776046 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I Ns 674/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 2799241 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I Ns 9/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 2771933 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I OSK 1195/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865666 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I OSK 1196/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866197 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I OSK 1392/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768424 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I OSK 859/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865603 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I OZ 1168/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2758979 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I OZ 1169/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2758917 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Bd 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2746834 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Bd 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2746771 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Bd 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2746344 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Bd 681/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2746825 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Bd 682/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2746787 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1082/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761434 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761221 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 157/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2758940 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 337/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752180 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2758891 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 876/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2758896 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Kr 924/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761374 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Lu 505/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138317 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Op 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2745766 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Op 297/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2745694 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Rz 775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2745798 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1157/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141343 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140813 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1495/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143426 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1585/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140321 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1620/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140857 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086476 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1948/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778257 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 606/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976768 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wa 69/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072754 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wr 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142769 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wr 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945067 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SA/Wr 843/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976451 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 437/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014365 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 2/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138502 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 3/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139481 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

I SO/Wa 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086403 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SO/Wa 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2777976 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

I SPP/Kr 316/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764532 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV CO 253/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122245 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV CO 254/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119598 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV CSK 164/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775969 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV CSK 398/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170305 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Cz 420/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 2766633 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV CZ 98/19, Nierozpoznanie istoty sprawy. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772559 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 1006/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069043 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 639/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3030137 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 679/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764322 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 725/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764313 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 729/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764316 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 782/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764318 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 812/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764031 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 926/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2755252 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV Ka 928/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069051 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV KK 610/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120939 - postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r.

IV P 192/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2773327 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV P 7/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2770821 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.

IV P 70/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2770262 - wyrok z dnia 29 listopada 2019 r.