Court jurisprudences

38161/15, HOLMES v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.

42762/12, KAPLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.

4493/07, ISARLOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.

47355/11, AYDIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.

52850/12, ABAY v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.

I ACa 915/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3119577 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 1011/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3049766 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 1022/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2775998 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 1031/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076602 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 1432/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 2944296 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 2397/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2838807 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 325/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2984992 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 334/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 2937430 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 375/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2984988 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 510/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2761123 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 766/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2781200 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I C 982/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3052902 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I Ca 405/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2861806 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I CO 100/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096955 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I CSK 311/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104737 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I CSK 481/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104799 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I CSK 511/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104810 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I FSK 1477/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079067 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I FSK 1653/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139307 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I FSK 1698/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749921 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I FSK 1962/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138733 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I FSK 298/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086349 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GSK 710/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763126 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GSK 711/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777936 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GSK 736/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777955 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GSK 741/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763215 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GZ 403/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752136 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GZ 408/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2753383 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GZ 409/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2753425 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GZ 410/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2753418 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GZ 411/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2753400 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II AKz 1137/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2020/2/17 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II C 165/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2785040 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

II C 287/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2770363 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

II C 450/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2772912 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

II C 833/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2772913 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

II CO 187/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775949 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II CO 198/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775959 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II CSK 390/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779510 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 1249/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749886 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 1557/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2771448 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 172/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3014634 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 193/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749926 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 2299/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768136 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 234/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749843 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

II FSK 265/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749910 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.