Court jurisprudences

II SA/Wa 2143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3054313 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 2377/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031545 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 2635/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031509 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Wr 508/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2752834 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Wr 706/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2752880 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Wr 713/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143261 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Bd 71/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2758581 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Gd 82/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2752367 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Gd 83/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2752194 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Gd 84/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2752200 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 404/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754216 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754199 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 419/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752854 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 439/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754210 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754157 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 444/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752803 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Ol 56/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2752319 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866374 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 631/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043612 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014552 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041457 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 767/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031547 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SO/Bd 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2754121 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SO/Wr 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2752815 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II W 178/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2785044 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

I KK 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756083 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I KK 41/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2751802 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

I Ns 781/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

LEX nr 2784193 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1000/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768063 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1001/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2771739 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1236/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768199 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1247/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2782343 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1248/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2782230 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I OSK 1685/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2771418 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.