Court jurisprudences

II SA/Ol 840/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2749880 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SA/Op 305/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2761411 - wyrok z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SA/Po 781/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749978 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SA/Po 981/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750023 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 863/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3054388 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SAB/Gd 120/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748924 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 423/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2749992 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.