Court jurisprudences

I SA/Wr 775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141737 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I SA/Wr 776/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141358 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I SA/Wr 779/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142124 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV CSK 365/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107060 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV CSK 392/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107015 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Ka 1072/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2785024 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Ka 706/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069549 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Ka 881/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103283 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Ka 914/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764036 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV KK 475/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098405 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV KK 643/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098394 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV KZ 61/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107061 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 114/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2799244 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 149/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2773329 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 164/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2825696 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 2/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3017416 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 6/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3021005 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV P 67/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2764348 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Pa 129/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2762925 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Pa 135/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2762929 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Pa 155/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2762926 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV Pa 156/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2762930 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Po 979/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2754117 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 1333/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021823 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 1832/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072683 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 2156/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014577 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Wr 244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2759824 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV SA/Wr 475/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2762377 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 414/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978949 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 424/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979128 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 431/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979134 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 441/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978968 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 450/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979145 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 451/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979125 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 453/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978956 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 459/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979135 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 462/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2979140 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IX Ca 1214/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2764043 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IX Ca 1265/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2764045 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

SK 22/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/3 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.