Court jurisprudences

II SA/Po 1006/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2759901 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Po 1027/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2782404 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Po 620/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2759886 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Po 759/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2755755 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Po 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2759836 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 1014/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2759243 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 1085/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758555 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 1112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2757552 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 1124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758573 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 245/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763665 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 763/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2762733 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 989/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2757531 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 2357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021770 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 2512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041450 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 415/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757533 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757561 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 437/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757555 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Ol 87/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2755726 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Op 70/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2754129 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Sz 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758595 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Sz 57/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763081 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 620/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021745 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021749 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

I Ns 208/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

LEX nr 3007898 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

I Ns 218/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2761146 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

I Ns 341/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2764832 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.