Court jurisprudences

II SPP/Ol 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2762712 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I KZ 15/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145166 - zarządzenie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I NO 188/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137878 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I Ns 352/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2780819 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I NSPO 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772558 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 1609/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777797 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 1620/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777715 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 1621/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777787 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 1918/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777729 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 2142/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777617 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 3483/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785199 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OSK 530/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785483 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OZ 1302/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769654 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I OZ 1306/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769702 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I PK 197/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3146873 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I PK 49/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125927 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I PO 2/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772520 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I PZ 15/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNP 2020/12/135 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2045/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2762741 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2762698 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2246/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2762760 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 525/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2798992 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 813/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014973 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1455/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2762368 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 156/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2762425 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 496/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2762456 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 613/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772685 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 625/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769660 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773526 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 767/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773510 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 768/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773485 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 769/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773575 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 835/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2762362 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.