Court jurisprudences

II SA/Gl 1698/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763663 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1709/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763770 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 1057/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2769346 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2785292 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1303/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767700 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1318/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767702 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769328 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 693/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772762 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2945403 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 753/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2825373 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 754/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2825436 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 758/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772657 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 788/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010829 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773183 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Ol 954/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2764210 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Po 1036/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766554 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Po 1072/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766565 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Po 340/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766561 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Po 823/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2781923 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 520/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3053417 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 1980/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019697 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Wr 762/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945393 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Wr 815/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773916 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SAB/Kr 428/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767313 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SAB/Lu 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2767699 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SAB/Ol 97/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2764221 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.