13523/12, Prawo do wolnych wyborów do ciała ustawodawczego. Wygaśnięcie mandatu poselskiego prokuratora w stanie spoczynku, który odmawia zrzeczenia się swego statusu prokuratorskiego., BARSKI I ŚWIĘCZKOWSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 lutego 2016 r. 13523/12 Prawo do wolnych wyborów do ciała ustawodawczego. Wygaśnięcie mandatu poselskiego prokuratora w stanie spoczynku, który odmawia zrzeczenia się swego statusu prokuratorskiego.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.