Court jurisprudences

II OSK 750/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798835 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II OSK 853/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798864 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II OZ 1187/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775298 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 1059/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2772466 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 1108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2772402 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 764/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2764227 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 774/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2764273 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 805/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2764214 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Gd 309/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2773544 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763659 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1698/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763663 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1709/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763770 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 1057/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2769346 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2785292 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1303/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767700 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1318/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767702 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769328 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 693/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772762 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2945403 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 753/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2825373 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 754/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2825436 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 758/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772657 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 788/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010829 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2773183 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.