Court jurisprudences

I CSK 555/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783245 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I CSK 818/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147822 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I FPP 2/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010523 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I FSK 1174/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038156 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I FSK 43/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010460 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 16/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770640 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 380/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010424 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 421/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010534 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 434/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3014994 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 499/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010570 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 512/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053366 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 522/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010434 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 525/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010473 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 563/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772415 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GSK 565/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3022056 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GZ 3/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770638 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GZ 4/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770685 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GZ 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770673 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I GZ 6/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770633 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

II AKa 168/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/5/37 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II C 233/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3056698 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II C 873/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3052697 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II Ca 1326/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3049361 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II CSK 267/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783249 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

II CSK 451/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783271 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

II GSK 1421/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010402 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II GSK 2258/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779801 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II GSK 2539/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010550 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II GSK 2540/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3015013 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II GSK 3418/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785358 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III AUa 2086/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2872410 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III AUa 802/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3103245 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 1224/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081778 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 1385/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081770 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 1411/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081781 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 637/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081774 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 652/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081784 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III Ca 655/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081777 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III CZP 41/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/9/70 - uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r.

III CZP 51/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/12/100 - uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r.

III CZP 52/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/10/85 - uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r.

III CZP 53/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2769780 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

III CZP 94/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2769782 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

III KK 633/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151042 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

III RC 252/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

LEX nr 2847176 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III RC 638/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3053650 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III RC 791/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 3068435 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 668/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770104 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

III SO/Wr 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773822 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 1153/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2784197 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 133/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3103238 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 172/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3037888 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 222/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3127514 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 253/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3039093 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 264/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3069090 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 376/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3069401 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II K 594/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

LEX nr 3103203 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II OSK 2796/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010410 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II OSK 610/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010441 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II OSK 655/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010419 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II OSK 677/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010611 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

II OSK 686/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010437 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.