Court jurisprudences

II KK 216/13, Powód osłabiający zaufanie do biegłego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Biul.PK 2014/3/11-19 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2013 r.

II PK 144/13, Likwidacja stanowiska pracy. - Wyrok Sądu Najwyższego

M.P.Pr. 2014/7/376-378 - wyrok z dnia 11 lutego 2014 r.

III SA/Lu 23/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Lubel.2014/2521 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.

III SA/Lu 768/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Lubel.2014/2519 - wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r.

VIII SA/Wa 578/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483316 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 557/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483315 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 556/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483314 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 513/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483313 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 509/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483312 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 273/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483311 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 263/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483310 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 256/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483309 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

VIII SA/Wa 203/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483308 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

V SA/Wa 348/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1483307 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

IV SO/Gl 48/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1483306 - postanowienie z dnia 10 lipca 2014 r.

IV SAB/Gl 85/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1483305 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2014 r.

I ACa 1182/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1477119 - wyrok z dnia 12 grudnia 2012 r.

II AKa 214/10 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1477097 - wyrok z dnia 12 sierpnia 2010 r.