12886/16, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Prawo do poszanowania poglądów religijnych. Sekcja zwłok noworodka przeprowadzona wbrew woli matki, której życzeniem było nieprzeprowadzanie autopsji ze względu na jej poglądy wyznaniowe, POLAT v. AUSTRIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 lipca 2021 r. 12886/16 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Prawo do poszanowania poglądów religijnych. Sekcja zwłok noworodka przeprowadzona wbrew woli matki, której życzeniem było nieprzeprowadzanie autopsji ze względu na jej poglądy wyznaniowe

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.