Court jurisprudences

X C 279/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127422 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

X GC 91/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3030101 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XI GC 340/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2784347 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XII C 1942/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2935647 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XII C 632/19, Hipoteka bankowa. - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2799538 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XIII Ga 1885/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2809438 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XIII U 824/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049495 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XIV C 1354/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2861749 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XIV U 2642/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049483 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XVII AmE 8/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3080442 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XXV C 1046/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2847189 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XXVII Ca 1196/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032540 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XXVII Ca 1998/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032555 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

XXVII Ca 2114/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032902 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

2683/12, FREZADOU v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

45285/12, HADZHIEVA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

45718/12, SHKARPA v. ALBANIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

48286/11, ŻUK v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

65860/12, WESOŁEK v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

66490/09, MOCKUTE v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

71409/10, BEUZE v. BELGIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 lutego 2020 r.

I ACa 333/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3027688 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

I ACa 504/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3031725 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 1147/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2960968 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 1211/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3090603 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 1263/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2978942 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 161/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 3026232 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 1682/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3021041 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 1795/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

LEX nr 2973004 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 351/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2895383 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 399/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2784375 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 485/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3033381 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 709/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2788537 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 883/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2978944 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I C 994/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2842631 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I Ca 477/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2861799 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

I CO 11/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779943 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

I GSK 1571/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010264 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 106/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2978935 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 119/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3103036 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 244/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3103034 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 356/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3103032 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 358/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3039866 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 388/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960990 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 434/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960995 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 439/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2978930 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II AKa 440/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960994 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II C 65/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2923489 - wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.

II CSK 473/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137791 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.