Court jurisprudences

II SA/Ke 1119/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2786113 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Ke 1155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2786091 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Ke 892/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2814502 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Lu 811/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3072437 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Op 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2784857 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Op 11/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2855211 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Op 464/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2784891 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Po 91/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2787847 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Po 972/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2787810 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Rz 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2784955 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II SA/Sz 25/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2864719 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.