Orzeczenia sądów

IV SA/Wr 766/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652579 - postanowienie z dnia 21 listopada 2014 r.

IV SA/Wr 496/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652578 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2014 r.

IV SA/Wr 791/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652573 - postanowienie z dnia 20 listopada 2014 r.

IV SO/Wr 33/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652572 - postanowienie z dnia 28 listopada 2014 r.

IV SAB/Wr 203/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652571 - postanowienie z dnia 20 listopada 2014 r.

IV SO/Wr 21/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652570 - postanowienie z dnia 13 listopada 2014 r.

IV SA/Wr 756/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652567 - postanowienie z dnia 21 listopada 2014 r.

IV SA/Wr 687/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652564 - postanowienie z dnia 20 listopada 2014 r.

IV SA/Wr 898/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652563 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2014 r.

IV SA/Wr 758/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652561 - postanowienie z dnia 21 listopada 2014 r.

IV SA/Wr 387/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652557 - postanowienie z dnia 13 listopada 2014 r.

IV SAB/Wr 272/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652554 - postanowienie z dnia 21 listopada 2014 r.

III SA/Wr 538/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1652553 - postanowienie z dnia 12 listopada 2014 r.

IV SA/Gl 626/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1652488 - postanowienie z dnia 17 lutego 2015 r.