Orzeczenia sądów

7712/12, TUČS v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 marca 2015 r.

32805/09, KUN v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.

31921/09, TIMUR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.

10108/10, IKE v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.

6629/12, AY v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 marca 2015 r.

648/10, Y v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.

648/10, Y v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.

26089/13, RADU v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 7 kwietnia 2015 r.

17001/10, AVCI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 lutego 2015 r.