Court jurisprudences

13787/13, FESSAS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 stycznia 2015 r.

2949/05, BAYIR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 października 2014 r.

12899/06, RADU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 stycznia 2015 r.

34068/05, AKIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 4 listopada 2014 r.

C-243/14, GRÉGOIRE KRIKORIAN I INNI - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2015/81/2 - postanowienie z dnia 6 listopada 2014 r.