Court jurisprudences

II OSK 590/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065292 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II OSK 613/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065343 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II OSK 649/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979529 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II OSK 671/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041298 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II OZ 26/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979622 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Gd 177/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2854666 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Gd 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2842141 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Gd 639/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2854700 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Ke 180/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2934850 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Kr 129/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2973610 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Kr 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2957053 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Kr 71/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2957052 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Lu 535/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2854741 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Lu 729/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3053105 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Lu 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3007254 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SA/Po 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020192 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

II SAB/Lu 27/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041288 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I KK 33/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169021 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Gd 1465/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2911423 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Gd 2131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031198 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Ke 122/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3007283 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 236/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2854725 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 237/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2854742 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2851218 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2851198 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 240/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2851238 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 241/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2851222 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 242/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2846476 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 243/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2846487 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2846499 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Op 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2842150 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Po 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020214 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Po 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3007169 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.

I SA/Po 977/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2861044 - postanowienie z dnia 18 marca 2020 r.