Court jurisprudences

50672/15, HO v. BELGIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I DO 16/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3020698 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II CO 55/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169209 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 144/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954306 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 242/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951146 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 274/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951154 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III AUa 982/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2978524 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III CO 14/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054036 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2942592 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 335/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2937335 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Kr 249/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2937314 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II SA/Ol 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2956599 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II SA/Wa 126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3015894 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II SAB/Sz 25/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2977086 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I NSW 16/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2944355 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I NSW 17/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2944337 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I NSW 18/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2944351 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I SA/Lu 245/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2977119 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I SA/Lu 370/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3025650 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

IV CO 59/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126211 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

IV SA/Wr 482/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2946223 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

IV SO/Wr 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2946220 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

IV SO/Wr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3009363 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII Pa 9/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3022541 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII SA/Wa 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041345 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII U 2721/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3039375 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII U 3304/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3046820 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII U 3318/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3054649 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII Ua 132/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984914 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VIII Ua 139/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3037845 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 1065/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117383 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091740 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 296/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078574 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2966/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3036974 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2967/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3036978 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078577 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058975 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SAB/Wa 198/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078600 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VII SAB/Wa 199/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078580 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 204/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018331 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

XII 1Co 288/2020 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3008917 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I C 315/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3011407 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2020 r.

I GSK 164/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977074 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II1 C 39/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3039108 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II AKa 38/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/5/47 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II AKo 40/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/5/41 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II Ca 247/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3049376 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II Ca 251/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3049369 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II Ca 3071/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3036459 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2020 r.

III SA/Kr 238/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2917900 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

III SA/Łd 165/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2931728 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

III SA/Łd 170/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2931729 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

III SAB/Kr 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2917897 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

II Kow 152/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036150 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.