Court jurisprudences

I OZ 310/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020296 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I OZ 312/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3009371 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3012439 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 117/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2945271 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Łd 2/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3020331 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Op 449/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2945250 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Rz 237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2954281 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Sz 801/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2945252 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 445/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091689 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 615/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025701 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

IV SA/Wa 426/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065194 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960910 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Kpt 1/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

M.P.2020/379 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

VIII U 4918/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3039009 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2586/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3034381 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 365/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041372 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2972289 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

VII U 89/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3025010 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

XXV Ns 38/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026305 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

I Ca 117/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2978481 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2020 r.

III SA/Gl 992/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2945255 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

III SA/Wr 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111169 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

III SA/Wr 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111182 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

III SAB/Gl 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2945256 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2020 r.