Court jurisprudences

I OSK 4137/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041378 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OSK 4351/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174550 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OSK 482/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058997 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OSK 522/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058945 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OSK 7/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156021 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 292/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025636 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 295/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2974796 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 296/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2974744 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 297/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174544 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 298/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174556 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 299/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058944 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OW 302/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058978 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OZ 267/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2974095 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I OZ 280/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058966 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 1591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2956394 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 1592/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2956413 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 18/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2956400 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 54/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2956409 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2956399 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Łd 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2979035 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Ol 97/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2974749 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Ol 98/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2974794 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Ol 99/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2972314 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Rz 108/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3018170 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Rz 109/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3018135 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Rz 110/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3015915 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 278/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091759 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 293/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085226 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128267 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 152/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128262 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

IV CO 38/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125066 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

IV CO 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3124993 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

IV KK 112/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129384 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

IV KK 120/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125092 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2020 r.