Court jurisprudences

I SA/Gl 223/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946218 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 224/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946215 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 225/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946216 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 226/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946219 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2945283 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Sz 194/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2945526 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058963 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058942 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SA/Wa 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047130 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SAB/Gl 31/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3025601 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I SAB/Sz 4/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3021223 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

IV KK 507/19, Ustanie karalności wykroczenia - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3169210 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

IV KO 21/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169308 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

IV SA/Wr 85/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2974115 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025614 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Ts 156/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/208 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Ts 51/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/175 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Ts 71/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/24 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 465/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043448 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043462 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

XII C 1367/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3038079 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.