Court jurisprudences

III SA/Kr 635/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1776928 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Kr 638/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1776929 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Kr 639/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1776930 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Kr 640/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1776931 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Kr 641/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1776932 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1036/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788459 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1060/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788462 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1204/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788469 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1206/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788470 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1260/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788472 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1261/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788473 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1483/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1974651 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1484/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788489 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1526/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788491 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1646/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788499 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1677/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788500 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1843/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1823851 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1847/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1823921 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 1916/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1823864 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 2018/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788520 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 2574/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1823869 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 2575/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1823870 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 687/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788542 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 688/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788543 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 738/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788549 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wa 940/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1788558 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wr 442/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1777171 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SA/Wr 489/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1788660 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1815869 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III U 278/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 1836142 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III U 305/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 1836120 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III U 315/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 1836119 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

III U 387/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 1836144 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 230/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gryficach

LEX nr 1980453 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 26/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu

LEX nr 2018350 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 400/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2132729 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 432/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776179 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 506/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776216 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II K 796/12 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 1865196 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II Ka 173/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 1933767 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II Kz 127/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1838639 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II Kz 129/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1838656 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II Kz 153/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1838640 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II Kz 156/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1838645 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 279/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2835489 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 411/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1801322 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 477/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1801334 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 600/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1801365 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 826/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2835745 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bd 827/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2835448 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Bk 347/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1796592 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Gd 139/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1776402 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Gd 318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1776413 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

II SA/Gd 492/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2835773 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r.