Court jurisprudences

VI U 1014/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 1838135 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

VI U 1314/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 1843942 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

VI U 250/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 1832590 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

VI U 263/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 1832603 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

VI Ua 21/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2468261 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

VI W 113/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu

LEX nr 1950915 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2435/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1998356 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2686/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2039247 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2812/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2836015 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2817/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2094698 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2897/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2039278 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 2987/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2039286 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 3229/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2094718 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 3398/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2094738 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 425/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2836054 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 539/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2123523 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 59/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2836166 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 610/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826906 - postanowienie z dnia 9 września 2015 r.

V SA/Wa 779/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2986015 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

V U 2884/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 1843344 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

X C 1187/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 1917454 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

X GC 34/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2127197 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

X GC 853/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2131783 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XI GC 364/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 1901345 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XII C 1203/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1838000 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XII Ga 373/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 1937482 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XIV K 364/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2157907 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

X K 1199/13 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 1966376 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XVII Ka 466/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1837331 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XVII Ka 703/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1843732 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XVII Ka 737/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1837346 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

XXIII Ga 227/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2022916 - wyrok z dnia 9 września 2015 r.

11788/15, O.H. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

15815/12, VARGA v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

17885/12, FEJES v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

18988/11, AKTAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

20108/11, FEHÉR v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

20240/12, PETRECZ v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

23662/08, TOKEL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

4340/12, KÁROLY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

47446/11, MAHHOV v. ESTONIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.

59649/09, THANOS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2015 r.