Jak prawidłowo rozliczyć rabat pośredni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2016 r. firma A prowadząca pełne księgi handlowe zawarła umowę trójstronną z firmami B i C, z których B jest producentem asortymentu kupowanego przez A, natomiast C jest pośrednikiem – handlowcem, który sprzedaje produkt firmie A. W ramach umowy trójstronnej:

1)

firma C jest zobowiązana dokonywać zakupów wszystkich produktów sprzedawanych firmie A wyłącznie od B;

2)

firma A zobowiązuje się kupować produkty wyłącznie od firmy C;

3)

firmy A i C otrzymują od B premie – firma A po zakończeniu okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie otrzymuje bonus promocyjny, którego wartość wprost zależy od ilości i rodzaju zakupionych przez A produktów. Zgodnie z umową wypłata premii jest dokonywana na podstawie noty księgowej bądź faktury VAT (w zależności od aktualnych przepisów podatkowych, pod warunkiem, że kwota na fakturze oraz noty księgowej jest wartością brutto).

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego firma B zwróciła się do A o wystawienie noty księgowej na kwotę X (= ilość zakupionych towarów x jednostkowa kwota wskazana w umowie).

Czy firma A powinna wystawić notę (jak sugeruje firma B nie jest tu świadczona żadna usługa na rzecz B, która mogłaby powodować obowiązek VAT), czy też fakturę VAT, gdyż:

a)

faktycznie jest to rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami, których identyfikacja nie nasuwa problemów, albo

b)

jest to wynagrodzenie za dokonanie zakupu produktów firmy B w okresie rozliczeniowym?

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla takiej noty lub faktury (podatek dochodowy oraz VAT)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access