Jak prawidłowo postąpić w sytuacji, kiedy były właściciel nieruchomości nie złożył „wygaszającej” deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Złożono deklarację za odpady przez X, opłaty ponoszono do 08.2022 r. Nieruchomość sprzedano Y w 01.2022 r. W 03.2023 r. do X wysłano upomnienie za okres 3 i 4 kwartał 2022 r. W złożonym przez X piśmie wskazano, że opłata za 3 i 4 kw. 2022 r. została naliczona niesłusznie, nieruchomość została wydana w posiadanie nowym właścicielom do 31.08.2022 r. (zawarte w akcie notarialnym). Y złożył deklarację obowiązującą od 1.09.2022 r.

Czy poprawnie naliczano X należność od 09.2022 r., skoro nie złożono deklaracji wygaszającej zobowiązanie? W jaki sposób dokonać odpisu, jeżeli nie byłoby podstaw do naliczenia opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX