Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) - dalej u.u.c.p.g. dopuszczają możliwość ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla prasokontenera i odbierania odpadów komunalnych z tego rodzaju pojemnika?

W przypadku, jeśli wykorzystanie prasokontenerów jest możliwe, czy stawka dla prasokontenera o danej pojemności może być wyższa niż dla zwykłego kontenera o tej samej pojemności z uwagi na fakt, iż pomimo tej samej objętości faktyczna ilość odpadów w prasokontenerze będzie większa?

Przykładowo, prasokontener o pojemności 5 m3 zgniata odpady o pojemności 15 m3.

Czy mimo tego faktu znaczenie ma tylko sama pojemność prasokontenera i powinien on mieć stawkę taką samą jak zwykły kontener o pojemności 5 m3, czy też można wziąć pod uwagę faktyczną ilość znajdujących się w nim odpadów (tj. 15 m3) i ustalić dla prasokontenera stawkę proporcjonalną do pojemności zgniecionych przez niego odpadów (tj. trzykrotność stawki przewidzianej dla zwykłego pojemnika o pojemności 5 m3)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?