Czy pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pomimo wyczerpania okresu zasiłkowego pracownica jest nadal niezdolna do pracy, a ZUS odmówił jej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica wykorzystała 182 dni zwolnienia chorobowego, ale przedkłada nadal druki zwolnienia. Traktujemy to jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Jak postąpić z pracownikiem, który wyczerpał limit chorobowego, dwukrotnie otrzymał decyzje odmowne w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego?

Jak długo może jeszcze przebywać na zwolnieniu niepłatnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX