V CSK 205/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3092597

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2020 r. V CSK 205/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku H. D. przy uczestnictwie A. R. i M. K. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 listopada 2020 r.,

na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III Ca (...),

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.