IV SA/Wr 364/23, Okoliczności brane pod uwagę przy udzielaniu ulgi przy wnoszeniu opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3686554

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.