II SA/Wr 345/22, Udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Minimalizacja negatywnych skutków inwestycji drogowej dla sąsiadujących nieruchomości - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3501920

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.